Prehlásenie

Materiál a rady poskytnuté na tejto stránke sú určené iba pre vzdelávacie a informačné účely, nie ako zdravotné odporúčania. Informácie tu obsiahnuté by nemali byť použité na diagnostiku alebo liečbu akejkoľvek choroby alebo zdravotných problémov. Nerobte prosím žiadne zmeny vo svojom životnom štýle bez predošlej konzultácie so svojím doktorom. Užitie rád, programov a ostatných informácií nachádzajúcich sa na tejto stránke je na základe vlastného rozhodnutia a rizika čitateľa.

Obsah tejto stránky je založený na názoroch Miroslava Kmeťa, ak to nie je špecifikované inak. Individuálne články sú založené na názoroch ich autorov, ktorí nad nimi držia autorské práva. Informácie na tejto stránke nie sú určené ako náhrada konzultácie s kvalifikovaným zdravotným poradcom. Sú určené ako prenesenie poznatkov a informácií z nezávislého výskumu a štúdia Miroslava Kmeťa, ktorý vás vyzýva k tomu aby ste robili vlastné zdravotné rozhodnutia na základe vášho vlastného výskumu a analýzy.

V prípade, že chcete použiť materiál volne dostupný na týchto stránkach, môžete tak urobiť so súhlasom autora a pokiaľ v ňom zahrniete odkaz na tento zdroj.