Podmienky užitia

     Obsah nachádzajúci sa na tejto webovej stránke, www.bodyhacking.cz, je majetkom jej zakladateľa a ostatných členov, a nemôže byť kopírovaný, distribuovaný, predaný, publikovaný, alebo reprodukovaný v akejkoľvek forme a za žiadnych okolností bez písomného súhlasu a odkazu poskytnutého na daný zdroj.

     Nie sme zdravotní doktori, certifikovaní výživoví poradcovia alebo osobní tréneri. Nemáme žiadne zdravotné, výživové alebo fyzioterapeutické licencie alebo certifikáciu. Obsah na týchto stránkach je čiste len pre informačné účely a nemal by byť v žiadnom prípade použitý ako zdravotná rada alebo jej náhrada.

     Všetko by ste mali najprv konzultovať s vašim lekárom pred akoukoľvek zmenou stravy alebo cvičebného programu, hlavne ak už máte nejaký známy zdravotný problém, ste tehotná alebo v opatrovníctve alebo pod 18 rokov. Autori tejto stránky nebudú zodpovední za hocičo, čo sa stane ako výsledok akéhokoľvek užitia obsahu nachádzajúceho sa na tejto webovej stránke.

Správanie uživateľov webu

     Ako návštevník ste zodpovedný za interpretáciu obsahu zverejneného na www.bodyhacking.cz. Musíte ohodnotiť a niesť všetky riziká spojené s užitím akéhokoľvek obsahu, vrátane spoliehania sa na presnosť, kompletnosť, alebo užitočnosť tohto obsahu.

     Zodpovednosť za zdielanie príspevkov, údajov, textu, hudby, fotografií, videí, software, správ alebo iného materiálu verejne alebo súkromne zdielaného nesie ten, od koho tento obsah pochádza. To znamená, že vy ste zodpovedný za celý obsah, ktorý na túto stránku vkladáte, uploadujete alebo posielate emailom prípadne iným spôsobom.

Vaše príspevky k obsahu na tejto stránke by mali:

1. Pomôcť vytvoriť diskusiu a dialóg k téme

2. Zdielať vedomosti a myšlienky s ostatnými návštevníkmi

3. Predstaviť nové alebo doplňujúce názory a informácie k diskutovanej téme

Pravidlá neakceptovateľného správania uživateľov

     Ako podmienkou pre užívanie tohto webu sľubujete, že budete používať obsah a služby len pre legálne účely v kontexte s týmito Podmienkami užitia. Rozumiete a súhlasíte, že vlastníci tejto stránky nie sú zaviazaní kontrolovať, monitorovať alebo overovať vyhlásenia vytvorené návštevníkmi tejto webovej stránky. 

Nahlasovanie porušenia Podmienok užitia

     Správcovia stránky môžu odstrániť akýkoľvek obsah z akéhokoľvek dôvodu (vrátane, ale nevzťahujúce sa len na, tvrdení od tretích strán alebo autorít) alebo bez udania dôvodu podľa vlastného uváženia. Pre nahlásanie porušenia Podmienok užitia nám prosím vás napíšte na emailovú adresu: info@bodyhacking.sk

Ochrana súkromia

Aktuálne zásady o ochrane súkromia su dostupné na www.bodyhacking.cz/ochrana-sukromia.

Zmena podmienok užitia

     Vyhradzujeme si právo hocikedy upravovať alebo nahrádzať Podmienky užitia. Ak k niečomu takému dôjde, budete informovaný prostredníctvom zverejnenia týchto zmien na tejto stránke alebo dôjde k zmene dátumu poslednej modifikácie týchto podmienok uvedenom nižšie.

Ste zodpovedný za kontrolu a oboznámenie sa s týmito zmenami. Užívaním našej stránky súhlasíte s prezentovanými podmienkami užitia.

Podmienky užitia boli naposledy modifikované 12.3. 2014

Odkazy na iné webové stránky

     Uživatelia môžu poskytnúť odkazy na iné webové stránky alebo zdroje. Pretože autori tejto stránky nemajú kontrolu nad tými stránkami alebo zdrojmi súhlasíte, že nie sme zodpovední za relevantnosť týchto stránok a informácií tak isto ako ani za ich obsah, reklamu, produkty alebo iný materiál na alebo dostupný z takých stránok a zdrojov. Súhlasíte s tým, že nebudete vedome odkazovať na žiadnu webovú stránku alebo zdroj, ktorý obsahuje hanlivý, obscénny, pornografický alebo urážlivý materiál, alebo narúšať práva tretích strán.

     Ďalej súhlasíte, že nebudeme zodpovední za priamu alebo nepriamu škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú spojenú s obsahom, produktami alebo službami dostupnými na alebo z takých stránok.