Ovos a ryby ako základ zdravej stravy? Weston Price a škótske ostrovy

02.03.2015 • 7 minútové čítanie • autor Miroslav Kmeť

V predchádzajúcom článku sme si popísali cestu Westona Pricea po Švajčiarsku a jeho štúdium zdravia primitívnych ľudí v tejto oblasti v kontraste s modernými Švajčiarmi. Po odchode zo Švajčiarska viedla jeho výprava do Škótska, kde našiel ľudí s úplne odlišnou stravou, ale takisto vynikajúcim zdravím.

Konkrétne šlo o ostrovy vo Vonkajších Hebridoch (Islands of Outer Hebrides). Polohou sa nachádzajú severozápadne od Škótska, boli izolované a počas väčšiny roka nedostupné. Mnoho ľudí žilo stále tradičným spôsobom života a rôzne príbehy ich popisovali ako ľudí so silným charakterom, užasnými zubami a silnou fyzičkou. Žili v tzv. čiernych domoch, názov, ktorí získali, pretože mali slamennú strechu, ktorú celoročne vydymovali (dym z ohnísk často vychádzal von strechou, niektoré domy nemali ani komín) a v októbri bola táto strecha vymenená za novú. Stará slama predstavovala špeciálne hnojivo pre ich pôdu, pretože "obsahovala niečo z dymu, čo po zahnojení pôdy zdvojnásobilo rast rastlín a úrodu".

image

Obrázok č.1

Pôvodná strava

Ich hlavným zdrojom živočíšnych potravín boli ryby a tvorili veľkú časť ich stravy. Muži chodili rybárčiť denne a jedlá ako treska, raky, kraby, ústrice boli bežne dostupné. Trávnaté porasty na ostrovoch sa vyskytovali veľmi zriedkavo, a preto sa tam nepásol skoro žiaden dobytok, s výnimkou veľmi malého chovu oviec. Mlieko bolo v podstate neznáme (vysoký kontrast oproti Švajčiarom, kde mlieko a produkty z mlieka tvorili veľkú časť stravy) a to isté platilo o ovocí.

Jedinou potravinou, ktorej sa tu darilo a tvorila stabilnú časť ich stravy bol ovos a trochu jačmeňa. Predovšetkým ovsená kaša a ovsené koláče boli konzumované pravidelne v nejakej forme s každým jedlom. Veľmi obľúbenou a dôležitou časťou ich stravy, hlavne pre deti, bolo jedlo vytvorené z pečených treščích hláv vyplnených nasekanou treščou pečeňou a podávané s ovsenou kašou. Rybie orgány (hlavne pečeň), vajíčka, hlavy a kosti boli všetky využívané, a keďže nemali žiadne zdroje mlieka, kosti znamenali dôležitý zdroj vápnika a iných minerálov.

Priceovi sa nepodarilo dostať na jeden z ostrovov v tejto oblasti kvôli problémom s prepravou, ale bolo mu povedané, že tamojšie rastúce dievčatá a chlapci majú mimoriadnu odolnosť voči zubnému kazu. Ich izolácia bola tak veľká, že mladá dvadsaťročná žena, ktorá prišla z tohto ostrova, nikdy nevidela mlieko vo väčších množstvách ako v kvapkách. Nie sú tam žiadne zvieratá produkujúce mlieko. Ich výživu im poskytuje ovos a ryby a vo veľmi malých množstvách zelenina. Veľmi dôležitou časťou ich stravy bol platýz a rak. Ovocie je pre nich neznáme a aj napriek tomu je ich fyzička vynikajúca.

Výsledky tradičnej a modernej stravy

Weston Price realizoval svoj výskum na niekoľko ostrovoch a jeho údaje sa líšili podľa pozície, kde ich obyvatelia žili. Štúdie na týchto ľuďoch zahŕňali zubné vyšetrenia, fotenie, získavanie vzorkov slín pre chemickú analýzu, zhromažďovanie detailných klinických záznamov a zbieranie vzorkov jedál pre chemickú analýzu a výživové údaje.

Ostrov Lewis (Isle of Lewis)

Vo vnútrozemí ostrova mali zuby mladých chlapcov a dievčat vysoký stupeň dokonalosti a len 1,3 zubu na každých 100 bolo napadnutých zubným kazom. V prístavnom meste Stornoway žila komunita okolo sto mladých ľudí medzi dvadsiatym a štyridsiatym rokom života. Často sa tam premávali lode z iných oblastí a prinášali so sebou jedlá z modernej civilizácie, ktoré boli v tomto meste bežne dostupné. Jednalo sa predovšetkým o koláče, snehovo-biely chlieb a ďalšie produkty z bielej múky, marmelády, konzervovanú zeleninu, sladené ovocné džúsy a džemy. Rozdiel medzi fyzickým vzhľadom v Stornoway a vo vnútrozemí bol zarážajúci.

Na obrázku 2 sú dvaja chlapci, jeden so zdravými zubami a druhý s veľkým počtom zubných kazov. Boli to bratia, ktorí jedli z rovnakého stolu. Starší z nich (na obrázku vpravo), s vynikajúcimi zubmi, jedol ešte stále svoju tradičnú stravu pozostávajúcu z ovsenej kaše, ovsených koláčov, rýb a trochou mliečnych produtkov. Mladší mal rozsiahly zubný kaz a mnoho chýbajúcich zubov, vrátane predných dvoch. Trval na tom, že bude jesť len biely chlieb, džemy, sladenú kávu a sladké čokolády. Jeho otec povedal Priceovi ako bolo veľmi ťažké pre tohto chlapca ráno vstať a ísť do práce (hovorí vám to niečo?). Jednou z ďalších skutočností, ktoré Weston Price pozoroval medzi týmito ľuďmi, bola zväčšujúca sa náchylnosť mladšej modernizovanej generácie k tuberkulóze a musela byť v Stornoway vybudovaná špeciálna nemocnica kvôli zvyšujúcemu sa počtu pacientov. 

image

Obrázok č.2

Ostrov Harris (Isle of Harris)

V mieste nazývanom Scalpay, kde bol povrch väčšinou sklanatý, Price študoval primitívnych ľudí a ich výživu pozostávajúcu z vyššie popísaných tradičných ovsených jedál a rýb. U rastúcich detí len 1 zub zo 100 skúmaných bol napadnutý zubným kazom a ich fyzický vývoj bol výborný ako je to možné vidieť na obrázku 3 hore (všimnite si ich široké tváre). Ide o veľký kontrast s jediným prístavným mestom Tarbert, kde mali deti až 32,4 percentný výskyt zubného kazu. Vzdialenosť medzi týmito dvoma mestami je približne len 16km a obidve majú rovnaký prístup k morským živočíchom. Tarbert ako jediný má však dostupné moderné jedlá vrátane bieleho chleba, džemov, marmelád, atp. Price sa pýtal jedného mladého muža na jeho plány a on mu povedal, že chce ísť navštíviť zubára do vzdialenejšieho mesta a nechať si vybrať všetky jeho zuby a nahradiť ich umelými, pretože by ich tak či tak stratil ako všetci ostatní v Tarberte.

image

Obrázok č.3

Ostrov Skye (Isle of Skye)

Cez oddelenie pre dentálnu inšpekciu pre severné Škótsko sa Price dozvedel o jednom mieste na ostrove Skye, kde iba niekoľko rokov dozadu bolo 36 detí v škole a žiadne z nich nemalo zubný kaz. V jeho pozorovaniach tu objavil dve skupiny detí. Jedna žila exkluzívne na modernej strave a druhá na primitívnej. Tí na primitívnej strave mali iba 0,7 skazených zubov na 100 skúmaných, zatiaľ čo v druhej skupine to bolo 16,3, dvadsaťtrikrát viac. Táto komunita bola nedávno prepojená s okolitým svetom prostredníctvom dennej dodávky rôznych moderných jedál a vzniklo tu pekárstvo s obchodom, ktorý tieto potraviny predával. Staršie generácie mali prítomné väčšinou všetky zuby s veľmi minimálnym výskytom zubného kazu, avšak u mladších sa to stále zhoršovalo. Krásny rozdiel medzi dvoma generáciami bol prezentovaný malým dievčaťom a jej starým otcom, ktorý mal okolo osemdesiat rokov a reprezentoval starý regiment vychovaný na tradičnej strave. Jeho vnučka mala zúžené nozdry a tvár, jej zubný oblúk bol deformovaný a zuby krivé. Dýchala len ústami. Vyznačovala sa typickými znakmi modernizácie po tom, čo jej rodičia adoptovali modernú stravu a opustili svoje tradičné jedlá z rýb, ovsenej kaše a ovsených koláčov.

Ostrov Bardsey (Island of Bardsey)

Od severu Škótska, južne až po Anglicko dochádzalo k podstatnému zvyšovaniu potreby pre umelé náhrady zubov, niekedy to dosahovalo až 50% u dospelých nad tridsať rokov. Westonovi Priceovi sa nedarilo nájsť žiadnych primitívnych ľudí a bol referovaný na ostrov Bardsey. Žili tu komunity nedávno prisťahovaných kolonistov a ostrov poskytoval podmienky pre rast a lov všetkých predchádzajúcich tradičných potravín. Tieto potraviny tu však boli nahradené dovážanými produktami z bielej múky, marmeládami, cukrom, džemami a konzervami. Ich fyzické zdravie bolo biedne, predovšetkým u rastúcich dievčat a chlapcov. Zubný kaz bol nesmierne rozšírený, až tak veľmi, že 27,6% zubov ním trpelo na tomto ostrove spomedzi skúmaných detí. Vyskytoval sa dokonca aj u trojročných detí. Na obrázku 3 dole je rodina štyroch detí, v ktorých tvári sa odráža tragický osud týchto kolónií. Každý z nich dýcha len cez ústa a všetci majú rozsiahly zubný kaz. Keď ich porovnáte s deťmi z ostrova Harris v hornej časti tohto obrázku, vidíte ten veľký rozdiel vo vývoji tváre. 

Na obrázku 2 v dolnej ľavej časti je mladé sedemnásťročné dievča s prevládajúcim zubným kazom, dokonca aj na predných zuboch a jej strava pozostávala z produktov bielej múky, masla a džemov dovážaných na tento ostrov. Zatiaľ čo dole vpravo na tomto obrázku je dievča z ostrova Harris s krásnymi zubnými oblúkmi a imunite voči zubnému kazu, stále na svojej pôvodnej strave z ovsených vločiek a rýb.

Tajomstvo ich zdravia

Oproti predchádzajúcej tradičnej strave s veľkým podielom mliečnych produktov teraz vidíme jednu s jej kompletnou obsenciou, a aj napriek tomu boli títo ľudia rovnako zdraví. Vidíme teda, že aj strava bez mliečnych produktov môže byť veľmi výživná a rozhodne nie sú nutnosťou pre zdravie kostí alebo celkové zdravie.

Predstavujú ale výborný zdroj vápnika a iných minerálov tak, ako aj vitamínov rozpustných v tukoch (A, D a K), ktoré hrajú hlavnú úlohu pri správnom vývine a fungovaní organizmu. V strave bez ich prítomnosti je nutné mať iné zdroje týchto živín. A presne túto úlohu v tradičnej škótskej strave zastávali ryby.

Ryby, špeciálne ich pečeň, sú vynikajúcim zdrojom vitamínu D a ďalších vitamínov rozpustných v tukoch, ktoré boli v údolí Leotschental dodávané hlavne maslom a syrom. Taktiež obsahujú veľa omega-3 mastných kyselín zriedkavo sa vyskytujúcich či už v strave modernizovaných Škótov alebo v našej modernej strave. Hlavy a kosti rýb im dodávali ďalšie vitamíny a minerály, od ktorých je väčšina z nás ochudobnená, pretože tieto časti si skoro vždy nájdu cestu do koša bez toho, aby sa rozumne využili (napríklad v rybej polievke).

Vidíme podobný jav ako to bolo vo Švajčiarsku. V tradičnej strave sa jedli (väčšinou) všetky časti zvierat, vrátane orgánov, mäsa, kostí a hlavy. Pomocou dnešnej analýzy živín týchto častí už vieme, že tieto "zvyšky" sú často najvýživnejšie a obsahujú aj iné živiny ako mäso, vitálne dôležité pre naše zdravie.

Ich strava nebola bez obilnín. Ovos tvoril výraznú časť ich tradičnej stravy a našiel si cestu skoro do všetkých pokrmov. Určite si týmto vyslúži našu pozornosť. Ovos figuruje ako jedna z 50 najzdravších potravín na plánete. Obsahuje mnoho živín a veľmi doležitý typ vlákniny beta-glukan, ktorý je známy svojou vlastnosťou v znižovaní krvného cholesterolu. Jedna porcia ho dokáže znížiť až o 8-23%. Antioxidanty v ovosi pomáhajú chrániť LDL pred peroxidáciou spôsobenou voľnými radikálmi a tým pomáha predchádzaniu vzniku ochorení ciev. Tento efekt sa ešte umocní, ak je naviac prítomný vitamín C. Obsahuje ale aj väčšie množsvo kyseliny fytovej, brániacej absorbcii niektorých minerálov, a preto je dôležitá jeho správna príprava. Obvykle je jednodňové máčanie vo vode s väčším množstvo enzýmu fytázy a následné varenie (alebo iná tepelná úprava) základom pri jeho príprave.

Záver

Tak isto ako vo Švajčiarsku, aj v Škótsku žili zdraví ľudia bez vplyvu modernej civilizácie na svojej pôvodnej, tradičnej strave. Väčšina z nich pochádzala z ostrovov a mali voľný prístup k moru a morským živočíchom. Toto sa odrazilo výrazne na ich strave, pretože jej veľkú časť tvorili práve ryby a mäkkýše. Špeciálne boli cenené rybie orgány, hlavne pečeň a rybie hlavy bohaté na vitamíny rozpustné v tukoch. Používali sa aj rybie kosti ako dôležitý zdroj vápnika a ďalších minerálov.

Podmienky pre pestovanie zeleniny a ovocia boli mizerné a týmto plodinám sa tam skoro vôbec nedarilo. Výsledkom bola takmer kompletná absencia v ich tradičnej strave. Prevažne kamenistá pôda umožňovala rastu jednej jedinej obilniny a tou bol ovos. Ovos má veľa zdravotných benefitov a nie je divu, že si u nich našiel cestu do mnohých jedál a popri rybách tvoril výraznú časť tejto tradičnej stravy. Zubný kaz a iné známky degenerácie sa u nich skoro nevyskytovali aj napriek tomu, že nejedli žiadne mliečne výrobky. Nejedli žiadne ovocie a skoro žiadnu zeleninu, ale boli zdraví a odolní voči bežným chorobám postihujúcim moderné obyvateľstvo.

Zmodernizované oblasti konzumujúce výrobky z bielej múky, marmelády, cukor, konzervované potraviny a s kompletnou absenciou svojich tradičných, výživných potravín trpeli vo veľkom. Zubný kaz bol medzi nimi rožšírený vo veľkej miere, niekedy až nad 30% výskyt v porovnaní s 1% u tradičnej populácii, a v druhej generácii na takejto strave mali deti zúžené tváre s krivými zubmi a niektoré z nich mohli kvôli tomu dýchať jedine ústami. Ich podmienky pre život sa príliš nelíšili, zato ich strava áno, a to výrazne.

Ako často máte vy v strave ryby a čo robíte s ich hlavami, kosťami a vnútrnosťami?

Referencie

Pridajte sa k nám a objavte výnimočné zdravie spojením múdrosti tradičných kultúr a modernej vedy (ebook ZDARMA)