Je pre nás zdravé byť civilizovaní?

25.01.2015 • autor Miroslav Kmeť

C ivilizácia nám priniesla množstvo novej technológie, jedlo aké si len zmyslíme z celého sveta, neustále pohodlie v teplých bezpečných domovoch, ale priniesla nám lepšie zdravie? Ak by ste si mali kompletne navrhnúť svoj vlastný životný štýl, vyzeral by rovnako, ako ten váš súčasný alebo by ste v ňom najradšej niečo zmenili?

Zahrajme sa jednu hru. Predstavte si, že sa účastníte nasledujúceho myšlienkového experimentu. Začína to tým, že vás napadne "mierne" netradičná, možno trochu exotická myšlienka - priniesť si zo sebou domov divokú opicu, presnejšie západoafrického šimpanza, aby žil vo vašej vlastnej zoo. Môžeme mu dokonca dať aj meno a bude sa volať Cézar.

Všetky papiere sú vybavené, prevoz zabezpečený a na vás neostane nič iné iba rozhodnúť, ako mu nastavíte jeho životné prostredie a stravu. Toto nás vedie k veľmi doležitej otázke, ktorá leží v centre nášho skúmania: na základe čoho sa rozhodnete aké jedlo a prostredie zvolíte pre udržanie zdravia tela a mysle tohto zvieraťa? 

Pravdepodobne prvým miestom kam by ste sa pozreli je Cézarove prirodzené prostredie v divočine, a tým myslím prostredie, na ktoré je najviac prispôsobený. Čo to vlastne znamená byť prispôsobený na svoje prostredie? Ak by ste sa pozreli na telá a chovanie divo žijúcich tvorov, nemohli by ste ich popísať nijak inak ako zázračne navrhnuté - niekto by to nazval priam hodiace sa (fit) - pre prostredie, v ktorom žijú. Toto je skutočnosťou pre všetky takto žijúce organizmy na našej planéte. Vyzerá to tak, že rozumným záverom by bolo zvoliť prostredie obývané Cézarovými divými príbuznými ako šablónu pre základný návrh našej zoo, ktorá sa čo nevidieť stane jeho novým domovom.

                                                                     image                                                                                                               

Kmene a koruny stromov by mohli dominovať v našom umelom prostredí aby umožnili voľný pohyb, ktorý vidíme u opíc v lesných porastoch. Taktiež by slúžili pre "príbytok" vysoko nad zemou veľmi podobný tomu, v akom šimpanzi bežne spávajú. Možno by sme mohli obohatiť túto mini krajinu rastlinami vyskytujúcimi sa v ich vlastnom divokom prostredí obsahujúcimi mnoho rastlinných chemikálií, ktorým bol tento živočíšny druh vystavovaný generácie za generáciami, a tým mu pomáhali udržiavať si svoje zdravie. Regulovanie svetla a teploty by vynikajúco slúžilo pre replikáciu rytmov, na ktoré je Cézar tak výborne prispôsobený.

Ak by sme chceli zistiť, čím kŕmiť nášho nového priateľa, pravdepodobne by sme sa tiež najprv pozreli na stravu divých šimpanzov a snažili sa ju čo najviac aproximovať. Bohatá na tropické ovocie s doplnkami živočíšnej stravy a hmyzu, ako je to u jeho divého príbuzného, by poskytovala základ pre výživové požiadavky tohto primáta.

image

Moderná opica?

Skúsme teraz posunúť náš myšlienkový experiment trochu ďalej. Predstavte si Cézara nie v jeho divom prostredí, dokonca ani v umelom prostredí aproximujúcom jeho divý život, ktoré sme preňho pred chvíľou vytvorili, ale v prostredí podobnom, aké sme si vytvorili my pre náš vlastný život. 

Bežným modelom by sa mohol stať byt niekde v mestskej oblasti, väčšinou dusný a nevetraný s kobercami na podlahe a prachom denne sa hromadiacim všade po nábytku. Jeho pôvodnú stravu by sme nahradili vysoko spracovanými potravinami s veľmi malou diverzitou, plné pesticídov a geneticky modifikovanými potravinami s nadbytkom kalórií a výrazne redukovanými alebo kompletne chýbajúcimi živinami. Čisté tečúce lesné pramene nahraďme v trubkách odstátou chlorovanou vodou. 

Každý deň ho vzbuďte alarmom a stimulujte ho pre dosiahnutie maximálnej mentálnej aktivity po niekoľko hodín denno-denne. Potom ho pošlite do postele v stave kompletného vyčerpania ako po mentálnej, tak aj emočnej stránke a doprajte mu skrátený spánok doplnený hlukom mestského ruchu v tepelne regulovaných a vzduchovo uzavretých priestoroch. 

Znížte jeho schopnosť prejaviť svoju fyzickú kapacitu a pohyb odstránením akýchkoľvek prekážok v jeho okolí a obmedzte jeho aktivitu na sedenie v chrbticu deformujúcich stoličkách. Odstráňte prirodzené slnečné žiarenie a nahraďte ho umelým osvetlením z lámp, ktorých svetlo svieti dlho po tom, ako už dávno skončíl jeho periodický denný cyklus. Oblečte ho do šiat ešte viac obmedzujúcich pohyblivosť ramenných a bedrových kĺbov a dajte mu okolo pásu opasok, ktorý bude brániť, i keď len trochu, brušnému dýchaniu. Vystavte ho denne tisícom syntetických chemikálií, vočí ktorým nemá žiadnu biologickú históriu, vrátane pesticídov a iných petrochemikálií narúšajúcich činnosť endokrinného systému. 

Púšťajte v televízii nekonečné množstvo nezmyselných televíznych sitcomov a relácií pre jeho neustálu zábavu. Pokiaľ z tohto vyvstanú akékoľvek zdravotné problémy, jednoducho sa zbavte symptómov s pomocou farmaceutických liečiv až dovtedy, kým nie sú umlčané všetky prejavy fyzického alebo emočného nepokoja.

Aký výsledok by sme očakávali, že sa objaví u nášho opičieho príbuzného? Pravdepodobne, ak nie určite, by sme boli svedkami zhoršenia jeho celkového zdravia a emočného stavu.

image

My všetci sme opice

Homo sapiens sapiens je klasifikovaný ako jediný žijúci druh rodu Homo z radu primátov. Aj napriek tomu, že sa od šimpanzov líšime v mnohých ohľadoch, žiadny žijúci organizmus nám nie je tak podobný svojím výzorom, chovaním a ani génmi ako tento náš vzdialený bratranec. Niektorí ľudia si však držia predstavu o našom druhu ako o anjeloch, ktorí ako keby pristáli z vesmíru na našej planéte - v týchto "nehostinných" podmienkach, a presne tak sa tu aj chovajú. Skutočnosť, že sme opice, ktoré sa vyvíjali milióny rokov pre život v tomto prostredí s určitou dostupnosťou potravy a (rastlinných) chemikálií, cyklom období, čerstvým vzduchom, slnečným žiarením a pohybovými aktivitami ostáva veľakrát v zapomenutí.

Bystrej mysli určite neújde fakt, že my sme mali mnoho generácií pre adaptovanie sa na vyššie popísané zmeny v našom prostredí, strave a životnom štýle od konca doby, kedy sme žili v divočine mimo civilizáciu spred 6-10 tisíc rokov. Otázkou však zostáva ... adaptovali sme sa?

image

Navrhnime si vlastnú ZOO

Ak sa rozhliadnete všade okolo seba a budete si všímať predovšetkým zdravotný stav a kvalitu života nás moderných ľudí, pravdepodobne si túto otázku veľmi rýchlo zodpoviete.

Ako by sme si teda mohli prispôsobiť náš životný štýl, aby viac aproximoval život ľudí, ktorí si dokážu udržiavať svoje zdravie generácie za generáciami, akými boli a sú lovci-zberači, bez degeneračných známok vo forme krivých zubov, zubného kazu alebo civilizačných ochorení? Môžeme sa zamerať predovšetkým na stravu, pohyb a cvičenie, myslenie, rôzne medicínske rastliny a ďalšie faktory nášho životného štýlu, o ktorých vieme, že majú výrazný vplyv na celkové zdravie, aby náš život vyzeral menej ako priemyselná farma a viac ako krásna ľudská zoologická záhrada.

Ak by ste si teda chceli navrhnúť svoju vlastnú zoo čo najviac aproximujúcu život, na ktorý sme sa prispôsobovali státisíce rokov, ako by vyzerala? Podobne ako predtým, môžeme sa opäť pozrieť na život našej "divej" formy - na lovcov a zberačov. 

V doméne stravy a výživy sa jedná o jedenie zo všetkých ríš - rastliny, živočíchy, huby, baktérie, a o zvyšovanie rozmanitosti v rámci týchto kategórií. Ľudia mimo civilizáciu majú v strave okolo 100-200 rôznych druhov rastlín s odlišne aktívnymi chemickými látkami, zatiaľ čo moderní civilizovaní ľudia približne 30 druhov, z ktorých väčšina je domestikovaná a zbavená dôležitých látok bežne sa vyskytujúcich v ich divých príbuzných. Sezónne stravovanie so základnými potravinami spracovanými až na kuchynskom stole by bolo určite základom takejto stravy. Vieme, že majú oveľa väčšie zastúpenie vitamínov (predovšetkým rozpustných v tukoch), minerálov a ďalších mikroživín vzhľadom ku kalóriám a ich potraviny sú čerstvé, adekvátne spracované a s vysokým podielom vlákniny (niekedy až 10x viac ako my). 

Pohyb tvorí ďalšiu veľmi dôležitú súčasť tohto konceptu. Dokážeme chodiť, behať, plávať, liezť, plaziť sa, skákať, ale koľkí z nás sa redukujú len na dvíhanie závaži v izolovaných smeroch? Fitness neznamená ako veľmi silný ste alebo ako veľké máte svaly. Ide o anglické slovo, ktoré znamená "schopnosť organizmu prežiť a reprodukovať sa v určitom prostredí". Je to o tom, ako dobre sa viete pohybovať a prispôsobiť sa meniacim podmienkam. Telo sa vždy snaží prispôsobiť tomu, čomu je vystavované, a bude sa v tom zlepšovať. Či už ide o dvíhanie závaží, komplexné pohybové aktivity alebo sedenie. Je to vždy o tom, k akému výsledku sa chcete dopracovať. A ak náhodou máte zamestnanie vyžadujúce veľa sedenia, uistite sa, že aspoň meníte pozície a raz za čas sa zdvihnete a trochu sa rozhýbete. I keď len na chvíľu, môže to mať veľký efekt z dlhodobého hľadiska.

Slnečné žiarenie je esenciálne pre stimulovanie tvorby vitamínu D, ktorý kontroluje expresiu viac ako 1000 génov. Žiaľ, životný štýl väčšiny ľudí im nedovoľuje tráviť na slnku dostatok času a ak sa im tam už podarí dostať, často na sebe majú opaľovací krém, ktorý väčšinou blokuje aj UVB žiarenie nutné pre tvorbu vitamínu D. Keď sa to s opalovaním nepreženie, výsledkom je zdravo vyzerajúca pokožka a denný prísun vitamínu D úplne zdarma.

Podobne by sme mohli pokračovať v ďalších oblastiach - kvalita našej vody, čerstvosť vzduchu, vystavovanie tela chladu napríklad studenou sprchou alebo chladnejším podmienkam počas nočného spánku, obmedzenie zdrojov modrého svetelného spektra po západe slnka.

Na toto všetko máme vyvinutú adaptáciu, ktorá časom zanikne ak nebude používaná a ako dôsledok bude naše zdravie naďalej degenerovať presne tak, ako to bolo už od skorého začiatku rozvoja poľnohospodárstva.

Záver

My - Homo sapiens sapiens nie sme anjelske bytosti, ktoré sem spadli z neba, ale sme primáti s rozsiahlou miliónovou históriou rôznych adaptácií, či už na našu stravu, pohyb, tekutiny, slnečné žiarenie alebo periodické (denné, ročné, ...) rytmy. Životný štýl od rozvoja poľnohospodárstva a špeciálne moderný životný štýl za posledných 100 rokov z veľkej časti ignoruje tieto adaptácie a mení sa oveľa rýchlejšie ako sme schopní sa mu prispôsobovať. Výsledkom je maladaptácia a náš organizmus pritom degeneruje, čo sa často prejavuje ako zúžená kosterná štruktúra, zúžená tvár a krivé zuby, zmenšenie mozgu, zubný kaz, civilizačné choroby, atp.

Aby sme vyriešili tento problém, môžeme si navrhnúť náš životný štýl tak, aby sme v ňom zapájali čo najčastejšie adaptácie, ktoré podporujú naše zdravie a redukovali tie ostatné. Podobne ako je to v zoo, kde na zdraví zvieraťa záleží na rozdiel od priemyselnej farmy udržiavajúcej zvieratá len v takom stave, aby boli schopné produkovať prácu alebo mäso.

Referencie

Pridajte sa k nám a objavte výnimočné zdravie spojením múdrosti tradičných kultúr a modernej vedy (ebook ZDARMA)