Čo všetko je (pre človeka) prirodzené?

01.10.2014 • 5 minútové čítanie • autor Miroslav Kmeť

Z aujímalo vás už niekedy, ktorá strava je pre nás prirodzená? Aké cvičenie je pre nás prirodzené a aké naopak nie? Tému prirodzenosti nájdete rozoberanú v mnohých oblastiach. Je pre nás prirodzené sedieť väčšinu dňa? A čo také GMO? Umelé sladidlá? Skutočnosť vás môže prekvapiť.

Pridať na niečo nálepku prirodzenosti vyvoláva automaticky pocit, že by sme to mali robiť a vice versa. Toto slovo sa používa tak často a v tak veľkom množstve kontextov až sa tým jeho význam úplne stráca. Možno si myslíte aké by bolo úžasné vedieť, čo všetko je pre nás prirodzené. Len o koľko by nám to uľahčilo debaty o našej ideálnej strave, pohybových aktivitách, a v podstate úplne všetko, čomu sa venujeme. Veď ak je to pre nás prirodzené, musíme z toho predsa prosperovať, nie? Ako sa budete môcť dočítať ďalej, vôbec to nie je tak jednoduché a ani sa nedivím, že je to v dnešnej dobe tak veľmi znásilňované.

Malý náhľad do evolúcie

Pre pochopenie významu slova prirodzenosť musíme nahliadnuť do oblasti evolučnej biológie. Počuli ste už o evolúcii? Duh, jasné. Však sme sa vďaka nej vyvinuli z opíc. Ako nám to ale táto evolúcia umožnila? Mala plán, podľa ktorého nás najprv spravila vzpriamenými, potom nám zlepšila myslenie, naučila nás vyrábať nástroje, atď? Vôbec nie. Evolúcia funguje iným spôsobom. Je aplikovateľná úplne na všetky organizmy a nikdy neprestáva. Proces evolúcie je v podstate podporovanie toho, čo funguje a vyradenie toho, čo nefunguje v procese prirodzeného výberu. A práve to, čo funguje v určitom prostredí, nemusí fungovať v inom. Týmto procesom sa každý organizmus lepšie prispôsobuje prostrediu, v ktorom žije. Pokiaľ sa nedokáže prispôsobovať dostatočne rýchlo, degeneruje a vymiera. 

imageToto je spôsob, ktorým evolúcia formovala a stále formuje všetky organizmy na našej planéte vrátane nás - ľudí. Počas formovania získavame určité nové vlastnosti, "vylepšujú" sa nám tie, ktoré už máme alebo prichádzame o vlatnosti nepotrebné v prostredí tvoriacom naše okolie. To znamená, že ak sme niekedy neboli schopní existovať v spoločenstve ľudí väčšom ako 100 jedincov a teraz žijeme v mestách, kde nás sú státisíce, v priebehu našej evolučnej histórii sme získali vlastnosť, ktorá nám toto umožnila. Na druhú stranu, ak sme niekedy dávno mali ochlpenie po celom tele a teraz z toho zostali už len nepatrné zbytky znamená to, že to prestalo byť potrebné, nemalo to pre nás žiadny ďalší význam a táto charakteristika vymizla. 

Ako to zapadá do prirodzenosti?

V procese evolúcie sa u nás a u všetkých organizmov na našej planéte vytvorili špecifické charakteristické črty, ktoré nám umožňujú žiť určitým spôsobom a vykonávať rôzne aktivity. Teraz to príjde, tak dávajte pozor. Všetko, čo nám tieto črty (biológia) umožňujú je prirodzené. Všetko ostatné je neprirodzené. Toto sa zo začiatku nemusí zdať ako veľmi významné, ale má to neuveritelne veľký dopad. Ak vám niekto povie, že jesť mäso je pre človeka neprirodzené, je to len jeho výmysel, pretože ľudia môžu jesť mäso a aj to robia už státisíce rokov. Ak vám budú tvrdiť, že varenie je neprirodzené, je to výmysel. Ľudia dokážu variť a robia to už tiež nejaký ten piatok. To isté platí pre lietanie v lietadle, sedenie za počítačom celý deň, pitie mlieka iného živočícha, atď. Všetky tieto aktivity sú prirodzené, aj keď vám to hneď nemusí dávať zmysel. Ak vám niekto bude tvrdiť opak, snaží sa vás presvedčiť o pravdivosti jeho "príbehu", a teda toho, čomu on verí že je prirodzené a nie čo je skutočne prirodzené. Dobrá správa je, že môžeme veľmi jednoducho odlíšiť skutočnosť od príbehu, ktorý si niekto vymyslel a snaží sa, aby sme mu uverili. Stačí mať v pamäti tento citát:

Biológia povoluje, kultúra zakazuje.

Dr. Yuval Noah Harari v Sapiens: A Brief History of Humankind    

Biológia je schopná tolerovať veľmi široké spektrum možností a rôzne chovanie. Ale je to práve kultúra, ktorá núti ľudí aby si uvedomili niektoré možnosti, ktoré biológia povoluje, zatiaľ čo zakazuje iné možnosti. Biológia nám poskytne obrovské množstvo možností a kultúra z nich vyberá tie, ktoré povolí alebo zakáže.

Biológia umožňuje ženám aby porodili dieťa, ale nenúti ich k tomu. Niektoré kultúry sa napriek tomu snažili ženám vštiepiť to, že ak ženy nemajú deti, v skutočnosti to nie sú vôbec ženy alebo robia niečo, čo je pre ne neprirodzené. Podobne napríklad umožňuje mužom aby boli homosexuáli, ale nenúti ich k tomu. Je to len kultúra, ktorá im bráni v tom, aby si to uvedomili. Zakaždým, keď kultúra niečo zakazuje, alebo niekoho k niečomu núti, tvrdí, že to robí len kvôli neprirodzenosti tejto aktivity. Avšak neexistuje nič, čo je neprirodzené. Všetko možné je zároveň prirodzené. Ak by sa vyskytlo niečo neprirodzené, išlo by to proti prírode a skrátka by to nemohlo existovať. Nič neprirodzené teda ani neexistuje.    

imageČo nie je prirodzené, o to sa ani nikto nezaujíma a ani to nikto nezakazuje, pretože to nedáva absolútne žiadny zmysel. Aký význam by malo napríklad zakazovať mužovi porodiť dieťa? Takisto je pre zvieratá neprirodzené aby vytvárali kyslík fotosyntézou. Poznáte kultúru, ktorá nám zakazuje behať rýchlejšie ako rýchlosťou svetla? Pochybujem. Hej, vy dva elektróny tam vzadu! Zakazujem vám, aby ste sa k sebe priťahovali! Nezmysel.

Nie je to len o prirodzenosti

Vieme, že prirodzené je úplne všetko, čo existuje. Dobrou správou teda je, že nič neprirodzené robiť nemôžme. Mali by sme potom robiť úplne všetko, čo je pre nás prirodzené? Určite nie a pochybujem, že by to vôbec bolo možné. To, že nám príroda ponúkne možnosti neznamená, že by sme to mali všetci robiť. Ide predovšetkým o možnosť voľby medzi všetkými dostupnými možnosťami. A práve tu, keď biológia stretne evolučnú teóriu hier, to začína byť zaujímavé. Všetko, čo nám príroda poskytne ako možnosť prináša so sebou určitý zisk (gain) a cenu (cost). Jedenie hranoliek smažených v prepálenom rastlinnom oleji môže priniesť niekomu zisk v podobe prijatých kalórií a uspokojenia svojich chuťových buniek, ale zároveň sa to odrazí nejakým spôsobom v jeho zdraví hneď alebo neskôr napríklad vo forme obezity.

Pestovanie GMO oblinín je teda prirodzené a zisk z toho môže byť ako ľahko vypestované plodiny odolné voči hlavným škodcom, produkujúce viac niektorých prospešných látok a rastúce na miestach, kde by normálne nevyrástli a vo väčšom počte. Aká je však za ne cena? Jedna z veľkých položiek na tomto účte bude redukcia biodiverzity. Čo k tomu ešte pribudne sa zrejme dozvieme v nadchádzajúcich rokoch. My ľudia máme neuveriteľnú schopnosť vrhnúť sa do všetkého s plným nasadením bez toho, aby sme si poriadne preverili cenu, s ktorou tieto aktivity prichádzajú. A všetko to na nás začína dopadať. Či už ide o nadmerné používanie antibiotík, náhrada živočíšnych tukov za rastlinné oleje, umelé sladidlá alebo sedenie za počítačmi 12h denne bez pohybu. Nie vždy sa dá táto cena predpovedať, ale dá sa aspoň pristupovať k všetkému s dávkou opatrnosti a skepticizmu. To platí pre úplne všetko, či už ide o zaraďovanie nových potravín do jedálničku, diéty, pohybové aktivity a iné.

Ako to všetko aplikovať?

Každá strava, diéta, potraviny, "junk food", nápoje, cvičebný systém, sedací systém sú pre nás prirodzené. Prinášajú zo sebou zisk v podobe zdravotných benefitov, emocionálneho "uvoľnenia" alebo zlepšenia sociálnych vzťahov. Alkohol môže byť pre niekoho nezdravý, ale taktiež môže sprostredkovať zisk zo sociálnej interakcie alebo zbavenie sa stresu prevyšujúce zdravotné výhody jeho nekonzumácie. Tak isto každé jedlo má určité výhody - zdraviu prospešné látky a aj nevýhody - látky, ktoré mu škodia. Preto nemôžme o ničom prehlásiť: "Toto je pre nás dobré a toto nám škodi.". Všetko závisí od kontextu situácie, v ktorej sa nachádzame. Na nás je aby sme zvážili, aký veľký to má pre nás prínos a s akou cenou to prichádza a na základe toho sa rozhodli.

Záver

Slovo prirodzenosť je používané v mnohých kontextoch, ale len málokto naozaj vie, čo to znamená. Ľudia ho používajú vtedy, keď chcú zdôrazniť to, čo by sme mali podľa nich robiť alebo nám chcú (odporúčajú) niečo zakázať. Skutočný význam prirodzenosti (biologický) je ale odlišný od toho bežne používaného (kultúrny). Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma prístupmi je ten, že prirodzenosť v biologickej doméne znamená úplne všetko, čo je možné v závislosti na zákonoch, ktoré v prírode fungujú. Prirodzenosť prezentovaná kultúrou je naopak len výsekom tej biologickej, častokrát prispôsobená jej účelom. To môže byť napríklad zakazovanie nejakých aktivít (jedenie mäsa) alebo podporovanie iných (pôrody). Je to veľmi silná zbraň hlavne preto, že si väčšinou myslíme ako je pre nás všetko prirodzené zároveň prospešné a neprirodzeným veciam by sme sa mali implicitne vyhýbať. Vôbec to tak ale nie je. Každá aktivita je prirodzená a prináša zo sebou určitý zisk a cenu a je len na nás aby sme zvážili, či nám to za to stojí.

Referencie

Pridajte sa k nám a objavte výnimočné zdravie spojením múdrosti tradičných kultúr a modernej vedy (ebook ZDARMA)